Международная научно-практическая конференция с on-line участием «Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы здоровья современной молодежи»
Международная научно-практическая конференция с on-line участием «Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы здоровья современной молодежи»

Международная научно-практическая конференция с on-line участием «Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы здоровья человека»

Файлы сайта
Новость Болгар

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив – съорганизатор на международна конференция, финансирана от фонда за научни изследвания на Руската федерация

В периода 22-23 ноември 2019 г., в Алтайския държавен университет, гр. Барнаул, Русия, се проведе Международна конференция с онлайн участие на тема: «Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы здоровья человека» („Психологически, педагогически и биомедицински проблеми на човешкото здраве“).

На конференцията, финансирана от Фонда за научни изследвания на Руската федерация, бяха представени фундаментални изследвания от водещи университети и научни институти от Русия, Австралия, Армения, Беларус, България, Казахстан, Латвия, Монголия, Полша, Украйна, Унгария, Франция, третиращи проблемите на човешкото здраве от различни аспекти и факторите, влияещи на здравния статус – околна среда, условия на труд и бит, хранителни навици, спорт. С цел на неговото укрепване се предлага разработването на профилактични и възстановителни мероприятия и образователни програми.

От ИККХ-Пловдив участваха: доц. д-р Тодорка Петрова – директор на института, доц. д-р Дида Исерлийска – р-л на отдел „Хранителни технологии“, доц. д-р Габор Живанович – научен секретар, доц. д-р Петя Иванова, доц. д-р Милена Рускова, гл.ас. д-р Мария Момчилова и гл.ас д-р Здравко Манев.

През първия ден от програмата на конференцията учените от ИККХ-Пловдив, чрез онлайн връзка, представиха два пленарни доклада, а през втория – седем научни доклада, включени в Секция 6. Национални, социо-културни традиции и съвременни аспекти за укрепване на здравето и подобряване на функционалните резерви на човешкия организъм, обединени от общата тематика „Разработване на иновативни функционални продукти“: 

Петрова Тодорка – Оптимизиране на процеса екструзия при производството на екструдати от ябълкови пресовки и пшеничен грис. /Optimization of extrusion process for production of apple pomace and wheat semolina extrudates;
Живанович Габор – Реологиечские свойства на ядивни покрития от хитозан/ Rheological properties of chitosan edible films;
Живанович Габор – Характеристика на срока на годност на нови сортове череши, обвити с ядивно покритие/ Shelf-life characteristics of edible-coated new sweet cherry cultivars
Исерлийска Дида – Разработка на сладолед на базата на фъстъци, приемлив за българския потребител/- Development of an acceptable peanut-based ice cream for Bulgarian consumers;
Иванова Петя – Разработване на иновативен високо концентриран продукт „Пастил от сини сливи и морски зърнастец“ /Development of an innovative high concentrated product “Pastila” from blue varieties of plums (Prunus domestica) and sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides);
Манев Здравко – Разработване на джем от морски зърнастец със средно съдържание на захар/ Development of medium sugar marmalade from sea- buckthorn;
Момчилова Мария – Влияние на термичната обработка върху физико-химичните и органолептични показатели на месо-зеленчуков пастет с понижено съдържание на мазнини, обогатен с пребиотици. /The effect of the heat treatment on the physico-chemical and organoleptic indicators of meat and vegetable pate with a low fat content, enriched with prebiotics.
Конференцията приключи с приемане на резолюция, в рамките на която се предлага:

–осигуряване на взаимодействие, приемственост и целенасочено сътрудничество между медицинските, образователните и културните организации по въпросите за запазване здравето на населението и формиране на здравословен начин на живот;

–развиване на научно и практическо сътрудничество между международните и регионални отдели за развитието и осъществяването на здравеопазващи дейности;

–повишаване на мотивацията и нивото на социална отговорност на специалистите и населението за изпълнение на задачите за опазване на здравето;

–провеждане на активна работа за повишаване компетентността на населението по въпросите на здравословния начин на живот и личната отговорност за здравето;

–насърчаване на разработването на програми за населението, целящи повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на живот; 

–провеждане на изследванията, насочени към мониторинг на здравословния статус на различните групи от населението, отношението на населението към здравето и здравословния начин на живот, за да се разработят мерки за предотвратяване на рискови фактори за заболяване и повишаване на мотивацията за въвеждане на здравословен начин на живот.

Участниците в конференцията се съгласиха, че опазването на общественото здраве е възможно само с консолидирането на международни, държавни и недържавни ведомствени структури. За да се реши проблемът с общественото здраве, е необходимо да се осигурят на хората здравословна храна, удобни условия за живот и труд, физическо възпитание и спорт, екологична среда на живот и др. В тази връзка участниците в конференцията приеха апел до властите на различни нива и страни, към организации , партии и движения, както и културни институции за засилване на изпълнението на дейности, насочени към формиране на ценностното отношение на населението към здравето, здравословния начин на живот и превенция на заболяванията.

Материалите на конференцията бяха публикувани в специален брой на научното списание „Човешко здраве, теория и методология на физическата култура“/ «Здоровье человека, теория и методика физической культуры). 

Участниците в конференцията получиха грамоти и благодарствени писма.

Конференция проводятся при финансовой поддержке 

Новости
Новость Болгар
Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив – съорга ...
11.12.2019 г. полностью ->
УЧЁНЫЙ ЖУБАНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Профессор кафедры «Физическая культура и спорт» Толеген Ботагариев принял у ...
10.12.2019 г. полностью ->
Новости о конференции
Сайт АлтГУ: Г ...
09.12.2019 г. полностью ->